ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική υποστήριξη

 • Μελέτη / σχεδιασμός / δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος βάσει των απαιτήσεων και του προϋπολογισμού του ενδιαφερόμενου.
 • Διαχείριση και συντήρηση δικτύων σταθμών εργασίας και διακομιστών.
 • Υποστήριξη διακομιστών όπως Microsoft Server 2000 , 2003, 2008, 2012.
 • Υποστήριξη προσωπικών υπολογιστών, σταθμών εργασίας όπως windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 και Apple.
 • Καταπολέμηση ιών, προστασία από κακόβουλες επιθέσεις.
 • Δημιουργία διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου.
 • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων με την δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων (VMWare Esxi ver 4.x, 5.x, με διαχείριση από Vsphere Client).
 • Εγκατάσταση, διαχείριση email Servers ( Microsoft Exchange, Exchange Online, Desknow, HmailServer ...).
 • Δημιουργία / φιλοξενία ιστοσελίδων.
 • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ( Rack, patch panel, μπριζών για φωνή / δεδομένα).
 • Απομακρισμένη υποστήριξη μέσω Teamviewer.